Betalingsvoorwaarden 2018 - 2019

Het lesgeld dient vooraf te worden betaald, gelieve per overmaking op onderstaand bankrekening. Er kan in maximaal 10 termijnen betaald worden. Deze termijnen dienen voor:

1 september , 1 oktober, 1 november, 1 december, 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei en 1 juni te zijn voldaan.

Bij te late betaling wordt € 5,- administratie kosten per verstuurde herinnering in rekening gebracht. De tweede les na het verstrijken van de uiterste betaal datum, dient als er nog niet betaald is, een betaalbewijs te worden getoond. Wordt dit niet overlegd dan kunnen de lessen worden gestopt totdat de volledige betaling gedaan is.

Rabobank rek.nr.:  NL16 RABO 0136 2303 50