Artikelindex

Lesvoorwaarden Suzuki Music School,

Lesduur: Naar keuze 30, 45 of 60 minuten.


Aantal lessen per jaar;
Een lesjaar zal starten aan het begin van een schooljaar, in de eerste schoolweek. De lessen stoppen aan het eind van het jaar een week eerder dan de basisschool. Door vakantie en feestdagen komen lessen te vervallen, t.w. herfst-, kerst-, voorjaar-, mei- en zomervakantie en verder sinterklaasdag, koningsdag, 2e paasdag, hemelvaartsdag en 2e pinksterdag. Dagafhankelijk zijn er +/- 35 lessen per jaar. Vooraf zal er altijd een lesovereenkomst getekend worden door de ouders/verzorgers van de leerling.

Individuele versus Groepslessen;
Voor beginners zullen er regelmatig groepslessen georganiseerd worden. In de week dat de groepsles plaatsvindt, zullen er geen individuele lessen zijn voor de beginners. Deelname aan deze groepslessen is gewenst! Bij eventuele verhindering, graag afmelden. De docent geeft aan wanneer een leerling klaar is om toe te treden tot een ensemble. De keuze is aan het gezin of zij daadwerkelijk lid wil worden van een vereniging. Vanaf dat moment zullen er geen groepslessen meer zijn, het samenspelen wordt dan verder ontwikkeld in de vereniging.

Bij ziekte of verhindering;
Bij ziekte of verhindering van de leerling kunnen de lessen helaas niet worden ingehaald, ook niet als dit van te voren wordt aangegeven. De enige mogelijkheid is om onderling met een andere leerling te ruilen in de week dat de leerling verhinderd is.
Bij ziekte van de docent vervallen de lessen. Als er meer dan 3 keer achter elkaar een les uitvalt, zal er voor vervanging gezorgd worden. Of de docent biedt aan het einde van het seizoen een extra les aan.
Als de docent langdurig ziek is en er is geen vervanger, zal de leerling recht hebben op financiële vergoeding.
Bij ziekte van de kinderen van de docent, zal er in eerste instantie gezorgd worden dat de docent wél les kan geven. Mocht er geen oppas geregeld kunnen worden of is het kind erg ziek, zal de docent de lessen moeten laten vervallen tegen dezelfde voorwaarden als dat de docent zelf ziek is.
Bij het afnemen van de lessen en het ondertekenen van de lesovereenkomst gaat men akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Tarief/roosterwijziging;
Eventuele tarief of rooster wijzigingen zullen 3 maanden voor invoering worden bekendgemaakt, gewoonlijk in mei.

Opzegging;
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden. Bij nieuwe leerlingen wordt een proeftijd van één maand in acht genomen. De opzegtermijn dient tijdig en volledig te worden betaald. Bij niet tijdige betaling wordt een volgende termijn in rekening gebracht.