Wat is de Suzuki Methode?

MOEDERTAAL
We vinden het vanzelfsprekend dat kinderen hun moedertaal vloeiend spreken. Daarentegen denken we bij het spelen van een instrument dat er een speciaal “talent” voor nodig is, zonder te beseffen dat dit talent ook ontwikkeld moet worden.
Shinichi Suzuki, de grondlegger van de Suzuki Methode, kreeg het idee om de manier waarop kinderen leren spreken ook toe te passen op instrumentaal muziekonderwijs.
Een kind dat zijn/haar moedertaal leert is altijd omringd door die taal. Er wordt voortdurend tegen het kind gesproken, hoewel hij het nog niet verstaat. Wanneer dan de eerste woordjes gaan komen wordt het kind geholpen door ouders en verzorgers, die enthousiast reageren en de vaak nog niet goed uitgesproken woordjes liefdevol voor het kind herhalen. Door te luisteren en veel met elkaar te spelen leert het kind steeds nieuwe woordjes.
De meeste ouders hebben niet alleen een eindeloos geduld met een kind dat leert praten, ze hebben er ook alle vertrouwen in dat het uiteindelijk zal lukken. Dit vertrouwen brengen ze over op het kind. Ze begeleiden het leerproces met liefde, aandacht en positieve opmerkingen. Veel positief commentaar maakt het kind sterk en vol zelfvertrouwen. Het krijgt plezier in wat het aan het doen is. Het is immers prettig iets te doen wat de omgeving waardeert.
Met het bespelen van een instrument gaat het niet anders. Door de nadruk te leggen op wat goed gaat in plaats van wat mislukt krijgt het kind zelfvertrouwen en raakt het gemotiveerd. Elk kind leert in zijn eigen tempo, kleine stapjes tegelijk, zodat elk stapje gemaakt kan worden.

MUZIKALE OMGEVING
Kinderen leren woordjes nadat zij deze honderden keren hebben gehoord. Het is belangrijk dat de kinderen thuis naar de cd luisteren en de liedjes zingen, zodat ze de liedjes al kennen voordat ze het op hun instrument gaan spelen.
Herhalen is van essentieel belang bij het leren spelen van een muziekinstrument. Kinderen leren geen nieuw woordje of muziekstuk om het daarna niet meer te gebruiken. De woordjes worden toegevoegd aan hun vocabulaire en de muziekstukken aan hun repertoire.
De kinderen leren de stukken door ze uit het hoofd na te leren spelen van de docent, ouder of cd. Noten lezen is er in het begin niet bij. Een kind leert immers ook niet lezen voordat het kan praten.

MUZIKAAL TALENT
Kinderen nemen al vanaf hun geboorte alle mogelijke informatie tot zich. Het ontwikkelen van hun mogelijkheden of “talenten” is dan al in volle gang.
Wanneer we jonge kinderen geen muzikale omgeving bieden kunnen we later niet stellen dat zij geen talent of interesse voor muziek hebben. Het talent hiervoor is dan niet tot ontwikkeling gekomen. Naar Suzuki's idee is muzikaal talent niet een aangeboren gegeven, maar iets dat je kunt ontwikkelen.
Dit wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn in de mogelijkheden van kinderen, maar als we op de juiste leeftijd beginnen kan ieder kind het talent om een instrument te leren spelen ontwikkelen, als dit in een positieve en liefdevolle omgeving plaatsvindt.
Het was niet Suzuki's bedoeling om van alle kinderen grote violisten te maken, maar hen gevoelig te maken voor de schoonheid van muziek en andere kunstvormen. In het verlengde hiervan zag hij een positieve karakterontwikkeling en daarmee uiteindelijk  een betere wereld!!!

KIND - OUDER - LERAAR
De Suzuki-methode verschilt van de traditionele aanpak doordat de ouders zeer nauw betrokken zijn bij de vorderingen van hun kind. Ze komen mee naar de les, maken aantekeningen om, als thuisleraar, de les terug te brengen in de herinnering van hun kind. In principe hoeven ze slechts te herhalen wat de juf in de les aangeleerd heeft. Als de concentratieboog van jonge kinderen kort is, bepaalt de ouder het moment van meerdere korte studeersessies op een dag. De begeleidende ouder hoeft geen verstand van muziek te hebben.
Voor de kinderen die onder schooltijd les hebben, is dit punt helaas niet van toepassing.  Deze kinderen hebben wel al de leeftijd waarop ze thuis zelfstandig kunnen oefenen.  Aanwezigheid van ouders wordt wel zeer gewaardeerd.

JONG BEGINNEN
De eerste jaren van een kind zijn cruciaal voor de mentale ontwikkeling en de coördinatie van de spieren. Het is dan ook in het voordeel als een kind vroeg begint met een muziekinstrument te leren spelen. Dit kan al vanaf 4 jaar. Maar……men is nooit te oud om te leren, ook volwassenen leren met de Suzuki-methode.

SAMENSPELEN
Naast de privé-lessen zijn groepslessen van groot belang. Door samen met andere kinderen te spelen leren kinderen van elkaar en worden gemotiveerd door elkaar.

OPTREDENS
Optredens kunnen zowel in groepsverband als solo voorkomen. Hier wordt samen met de docent naar toegewerkt. Dit zijn grote mijlpalen voor de kinderen en zijn na afloop apetrots op zichzelf, waardoor ze een groot zelfvertrouwen opbouwen. Net als groepslessen werkt dit zeer stimulerend.

REPERTOIRE
Kinderen leren hun taal om te communiceren en zichzelf te uiten. Stukken in het Suzuki repertoire zijn zo gevormd dat technische problemen geleerd worden in de context van de muziek in plaats van droge technische oefeningen.

HOUDING
Naast muziekplezier is een goede houding bij het bespelen van een instrument zeer belangrijk. Het bevordert niet alleen de klank die geproduceerd wordt, het is ook erg belangrijk voor de groei van het lichaam van het kind.

TOON
Aan de toon wordt veel aandacht besteed. Door de Suzuki-methode zult uw kind geen kattengejank krijgen uit het instrument, maar gelijk mooie tonen.

CONCENTRATIE
De liedjes worden allemaal uit het hoofd geleerd en gespeeld. Dit verhoogt het concentratievermogen van uw kind. Wanneer uw kind een liedje uit het hoofd kan spelen, kan er extra aandacht gegeven worden aan TOON, HOUDING, en INTONATIE.
Doordat het concentratievermogen van het kind verhoogt, zal het zich ook beter kunnen gaan concentreren op andere schoolvakken.

SPELLETJES
Kinderen zijn gek op spelletjes. Regelmatig worden er spelletjes gedaan die te maken hebben met het instrument. Ze zullen tijdens deze spelletjes een heleboel leren.